Раннее бронирование

Jak przyjechać według VezViz (Pl)

Jak przyjechać według VezViz:

1. Cudzoziemcy mogą przyjechać do Białorusi i przebywać bez wizy na następujące terenach:

- Miasto Brześć i obwód brzeski;
- rejon Prużany;
- rejon Kamieniec;
- rejon Żabinka;

Przekroczyć granicę państwową pomiędzy Republiką Białorusią i Rzecząpospolitą Polską można w następujących punktach przekroczenia granicy:

- dworzec kolejowy w Brześciu (Terespol - punkt przekroczenia granicy stacji kolejowej "Brześć-Centralny");
- przejścia drogowe - Brześć (Terespol), Domaczewo (Sławatycze) Peszczatka (Połowce);
- piesze przejście Pererow (Białowieża);
- lotnisko w Brześciu.

2. Podstawą na bezwizowy wjazd dla cudzoziemca jest dokument o standardowym wzorze, wydany przez białoruską firmę turystyczną.

3. Aby uzyskać ten dokument, turysta powinien:

- zwrócić się do firmy turystycznej, która ma prawo wydawania takich dokumentów;
- zarezerwować wybraną wycieczkę lub wybraną usługę.

4. Przed wyjazdem należy nabyć polisę ubezpieczeniową na okres pobytu w Republice Białorusi.

5. Pobyt na terytorium Republiki Białorusi może być określony na okres od 1 do 10 dni.


6. Dokumenty, które turysta musi posiadać przy przekraczaniu granicy państwowej:

- ważny dokument uprawniający do wyjazdów zagranicznych (paszport);
- dokument ustalonego wzoru uprawniający do pobytu na terenie Republiki Białorusi (wydany przez biuro podróży i przesłany na adres e-mail turysty);
- ubezpieczenie medyczne;
- w przypadku podróży własnym srodkiem transportu (auto, motocykl) miedzynarodowe ubezpieczenie środków transportowych tzw. Zielona karta.

7. Przy wjeździe na terytorium Republiki Białoruś, cudzoziemcy muszą posiadać środki finansowe w ilości nie mniejszej niż, dwie (2) stawki bazowe ustalone w Białorusi na każdy dzień pobytu (1 stawka bazowe = 24 rubli 50 kopiejek).

Porządek przekraczania granicy państwowej:

Podczas przekraczania granicy Republiki Białorusi, niezależnie od sposobu jej przekraczania, konieczna jest kontrola graniczna i celna. Cudzoziemcy i osoby bez obywatelstwa (zwani dalej "obcokrajowcami") mogą przekraczać granicę państwową Republiki Białorusi na podstawie następujących dokumentów:
- ważny dokument uprawniający do wyjazdów zagranicznych (paszport);
- dokument ustalonego wzoru uprawniający do pobytu na terenie Republiki Białorusi (wydany przez biuro podróży i przesłany na adres e-mail turysty);
- ubezpieczenie medyczne;
- Karta migracyjna jest sporządzana na granicy. (Uwaga: utrata karty migracyjnej, kara się grzywną)
 - w przypadku podróży własnym środkiem transportu (auto, motocykl) ubezpieczenie na transport tzw. Zielona karta

Działania zabronione na terytorium pomiędzy granicą państwową, a przejściem granicznym:

- parkowanie pojazdów;
- wsadzanie i wysadzanie pasażerów;
- wykonanie operacji załadunku i rozładunku;
- obecność osób niezwiązanych z przekraczaniem granicy państwowej Republiki Białorusi.


Za naruszenie tych przepisów, obywatele podlegają odpowiedzialności administracyjnej zgodnie z art. 23,31 Kodeksu postępowania administracyjnego RB (ostrzeżenie z deportacją lub bez deportacji lub nałożeniem kary w wysokości do 50 płac bazowych).

Działania zabronione w punktach przekroczenia granicy państwowej:

W punktach przekroczenia granicy zabrania się:
- nagrywanie filmów i robienie zdjęć
- prowadzenie rozmów na mobilnych środkach komunikacji;
- zabrania się zostawiać pieniądze (i inne wkłady) , w dokumentach przekazywanych do kontroli, organom służb celnych i ochrony granicy;
- podjęcia działań mających na celu podżeganie pracowników organów kontroli państwowej do naruszenia procedury kontroli granicznej oraz innych kontroli, w tym oferować i (lub) przekazywać jakiekolwiek wartości materialne, oferować i (lub) obiecywać korzyści o charakterze majątkowym.

Porządek pobytu zagranicznych obywateli w Republice Białorusi:

Cudzoziemiec lub osoba bez obywatelstwa, który przybył do Białorusi, zobowiazany jest zarejestrować się w miejscu faktycznego zamieszkania w terminie 5 dni, z wyjątkiem niedziel, dni świątecznych.

Organy rejestracyjne w Republice Białoruś:

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
- Organ spraw wewnętrznych;
- hotel;
- sanatoria i organizacje ochrony zdrowia;
- podmiot agroekoturystyki.
W przypadku naruszenia przez obywateli danego wymogu przewidziana jest odpowiedzialności administracyjna na mocy
część 1 art. 23,55 Kodeksu administracyjnego Republiki Białorusi (ostrzeżenie lub grzywna w wysokości do 50 płac bazowych lub deportacja).

Zasady wypełniania deklaracji przy przekraczaniu państwowej granicy Republiki Białorusi:

Podczas przekraczania granicy należy wypełnić i przekazać deklarację pracownikowi urzędu celnego, w przypadku
JEŻELI WWOZISZ na terytorium Republiki Bialoruś:
- środek transportu; *
- towary o wartości powyżej 1500 EUR lub ważące ponad 50 kg;
- gotówka i / lub czeki podróżne o łącznej wartości większej niż równowartość 10.000 USD;
- produkty alkoholowe (ponad 3 litry) lub wyroby tytoniowe (ponad 200 sztuk);
- instrumenty pieniężne: weksle, czeki (czeki bankowe), papiery wartościowe w formie dokumentu;
- broń i amunicja (w tym odzielne czesci w/w), naboje gazowe, paralizatory, gaz pieprzowy w sprayu, elektro szokery, biała broń, broń pneumatyczna itp. 
- preparaty medyczne, narkotyki, silne substancje i ich prekursory;
- przedmioty kultury, publikacje drukowane, książki, gazety, zdjęcia;
- zwierzęta;
- towary importowane częściej niż 1 raz w ciągu 3 dni kalendarzowych;
- przedmioty mające wartość historyczną i muzealną.

System pobierania opłat BellToll:

Korzystanie z płatnych dróg wchodzących w skład systemu BellTоll opłacają kierowcy następujących kategorii pojazdów:
- Mechaniczne pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony;
- Mechaniczne pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony zarejestrowane poza Unią Celną.
Kierowcy pojazdów o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane w krajach Unii Celnej, są zwolnieni z opłaty za podróż.

Contacts

e-mail: krisbezviz@gmail.com, kristour@mail.ru tel. +37529 729 62 02 viber
Туроператор, турагентство в Бресте - Kris.by
Юридический адрес:
ООО "КРИС"
УНП 200001038
ОКПО 14377122
224023, Беларусь, г. Брест, ул. Сов. Конституции, д. 1, оф. 21
Время работы: Пн-Пт: 10:00-17:00
Сб, Вс: выходной
Тел. +375 (162) 255-755      Факс. +375 (162) 25-19-36
Тел. +375 (162) 255-777      Моб. +375 (29) 729-62-02
E-mail: kristour@mail.ru;       kristour@tut.by, krisbezviz@gmail.com
Филиал №1:
г. Брест, пр-т Машерова, д. 90
Пн-Пт: 10:00-17:00 (дистанционно)
Факс: +375 (162) 599-905
Тел.: +375 (162) 252-533,
250-666, 255-655
Моб.: +375 (29) 522-38-59
Тел.: +375 (29) 801-71-55
Платежные системы
Создание (разработка) и продвижение сайтов (SEO)
^
Наш рейтинг: 5.0 из 5 Оценок: 424